2023 டிராகன் படகு திருவிழா விடுமுறை அறிவிப்பு

அன்புள்ள வாடிக்கையாளர்களே:

2023 டிராகன் படகு திருவிழாவின் விடுமுறை ஜூன் 22 முதல் ஜூன் 24, 2023 வரை இருக்கும்.

எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் வசதியான வணிக தொடர்பு இருக்க, எங்கள் விடுமுறை ஏற்பாடு கீழே விவரிக்கப்படும்:

For urgent request during the holiday, please contact: jessicahuang@jieyacn.com

 

1. அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஜூன் 22 முதல் ஜூன் 24 வரை விடுமுறை.

2. சில ஊழியர்கள் ஜூன் 23 மற்றும் ஜூன் 25 அன்று வணிகத்திற்காக பணியில் இருப்பார்கள்.

 

 

Tianjin Jieya பெண்கள் சுகாதார தயாரிப்புகள் கோ., லிமிடெட்

ஜூன் 18, 2023


இடுகை நேரம்: ஜூன்-18-2023